Kennarar funda um kennsluhætti og bætta líðan nemenda

Síðastliðinn föstudag, 9. nóvember, sátu á annan tug kennara skólans á fundum. Tilefni fundarhalda að þessu sinni voru að Kvennaskólinn í Reykjavík fékk styrk úr Sprotasjóði sl. sumar til að vinna að tveimur verkefnum. Bæði miða þau að því að auka virkni nemenda og ábyrgð með það að markmiði að bæta líðan og samskipti í skólanum. Í haust voru því settir á laggirnar tveir starfshópar. Annar þeirra fjallar um stefnu sem nefnd hefur verið Uppeldi til ábyrgðar eða uppbyggingarstefna sem er undir stjórn Esterar Bergsteinsdóttur. Á húsþingi skólans þann 26. október komu þær Elín Yngvadóttir og Fanney D. Halldórsdóttir og kynntu stefnuna fyrir öllum kennurum skólans.

Hinn hópurinn, sem kallaður er Raddir nemenda, fjallar um kennsluaðferðir og með hvaða hætti er hægt að aðlaga kennslu að því sem nemendur telja henta þeim í námi. Kennarar úr mörgum greinum taka þátt í þessu starfi og voru fundarmenn sem tóku þátt síðdegis á föstudag bæði jákvæðir og áhugasamir.